TOKARZ / FREZER

Wymagania:

  • znajomość rysunku technicznego oraz zagadnień obróbki skrawaniem
  • wykształcenie zawodowe lub średnie  o kierunku technicznym
  • toczenie i frezowanie części zgodnie z dokumentacja techniczną
  • umiejętność posługiwania się narzędziami  kontrolno-pomiarowym

Aplikuj

Formularz dla kandydatów

plauen
mitsubishi

Producent Konstrukcji Stalowych

 

STABAR Sp. z o.o. ul. Jaktorowska 21, 96-300 Żyrardów

tel.: +48 46 856 69 40, fax: +48 46 856 69 99, mail: info@stabar.pl

Sąd Rejonowy dla m. Żyrardów, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000151197, NIP: PL 836 00 09 148, Regon: 750411047